Zilele Rezistenței. Ediția a 11-a. Sâmbăta de Sus, 23-25.07.2021

Ion Gavrilă Ogoranu s-a stins în 2006. Dar misiunea generației sale nu s-a încheiat. Idealurile și dârzenia lor sunt valori de care este nevoie în construirea unei societăți întemeiate pe valorile Libertății. Tinerele generații trebuie să cunoască exemplul luptei și jertfei lor. Obiectul nostru de activitate îl reprezintă perpetuarea memoriei celor ce au luptat și s-au sacrificat pentru libertatea și demnitatea poporului român în timpul lungilor decenii de totalitarism din secolul trecut.

Donate Today

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Personal Info

Donation Total: 10.00€