ZILELE REZISTENȚEI. Ediția a a 13-a. CENTENAR ION GAVRILĂ OGORANU

Fundația Ion Gavrilă Ogoranu a anunțat că ediția a 13-a a Zilelor Rezistenței, suită de manifestări culturale dedicate memoriei luptei anticomuniste, se va ține și anul acesta în intervalul 21-23 iulie 2023, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus (Făgăraș, jud. Brașov).Tema centrală a acestei ediții va fi Centenarul Ion Gavrilă Ogoranu, iar programul manifestărilor este prezentat mai jos. Programul manifestărilor Vineri 21 iulie 9,00: Drumeție motană pe Valea Sâmbetei, la chilia Părintelui Arsenie Boca 16,00-19,00: Proiecții de film Sâmbătă 22 iulie 9,30-10,00: Verrnisarea expoziției în holul Academiei Ortodoxe. 10,00-13,00 : Simpozionul Centenar Ion Gavrilă Ogoranu. Partea I (Comunicări șltiințifice. Prezentări de carte. Momente artistice) 13-14,30: Pauză de masă 14,30-16,30: Simpozionul Centenar Ion Gavrilă Ogoranu. Partea II (Comunicări șltiințifice. Prezentări de carte. Momente artistice) 17,00-17,30: Pauză 18,00–19,00: Conferință-omagiu: Dan Puric – “Rezistența lor, dăinuirea noastră” 21,00: Reuniune; socializare; cântece. Duminică 23 iulie 9,00-11,00: Participare la Sf. Liturgie (Paraclisul Mănăstirii Brâncoveanu) 11,30-13,30: Comemorarea luptătorilor în Rezistența anticomunistă din Țara Făgărașului (Crucea partizanilor). Slujba parastasului. Luări de cuvânt. Apelul celor căzuți. Imnul luptătorilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări programului, în funcție de situații neprevăzute. Detalii organizatorice, participare, presă și protocol: Tel.WhatsApp +40722749249, E-mail: ogoranu@gmail.com. Persoană de contact: Florin Dobrescu

An Centenar Ion Gavrilă Ogoranu.

Ziua de 1 ianuarie 2023 poartă o semnificație aparte pentru România.

Centenarul nașterii lui Ion Gavrilă Ogoranu. Luptătorul din munți care a intrat în conștiința publică drept reprezentantul cel mai autorizat al Rezistenței naționale împotriva comunismului. Destinul său excepțional de a se opune regimului totalitar timp de aproape 30 de ani,  reușind să rămână ultimul luptător necapturat de Securitate până în anul 1976 (dosarul său de urmărire depășește 200 de volume) l-a adus în cercul foarte restrâns al eroilor adevărați ai neamului românesc. Iar exemplul sau de dăruire sufletească pentru neam și credință a fost suplimentat de talentul literar de povestitor și memorialist, făcând să vibreze conștiințele celor care au citit extraordinarele volume de revelație istorică și națională cu titlul „Brazii se frâng dar nu se îndoiesc”.

Ion Gavrilă Ogoranu a lăsat României nu doar o pagină de epopee a curajului și dârzeniei, prin lupta dintre 1948 și 1955 a grupului de rezistență anticomunistă care i-a purtat numele, nu doar un exemplu de supraviețuire dramatică în clandestinitate timp de 21 de ani, cu o condamnare la moarte deja pronunțată, și nu doar o vastă operă literară cu conținut istoric și memorial cuprinzând 10 volume publicate. El a lăsat generațiilor care vin pilda nestrămutată a unei existențe demne, fără compromis cu vicisitudinile istoriei și cu nedreptatea efemerelor stăpâniri pământești, reperul moral al unui caracter plămădit parcă din cremenea Carpaților, care a fost împărtășit de mulți din generația de la 1948, ale căror destine au fost zdrobite de crunta represiune comunistă.

Statul român, prin cele mai importante instituții culturale și științifice, continuă să ignore și să ascundă fenomenul Rezistenței anticomuniste. Întreaga mobilizare de resurse și energii pentru menținerea departe de public a memoriei acestui destin unic se explică doar prin frica celor ce au confiscat România, a celor ce doresc aneantizarea națiunilor într-o masă amorfă, globalizată. Frică față de capacitatea acestei energii umane excepționale, numite Ion Gavrilă Ogoranu, de a se constitui, chiar și după moarte, într-un reper pentru acele segmente ale societății care mai poartă ceva din conștiința apartenenței la o entitate națională, ceva din atașamentul față de valorile care stau la temelia civilizației creștine europene.

Nu ne așteptăm deci că anul acesta autoritățile publice naționale sau locale, istoricii în majoritatea lor, mass-media sau instituțiile publice acreditate cu studiul istoriei să acorde Centenarului Ion Gavrilă Ogoranu atenția pe care acesta ar fi meritat-o, după ce decenii la rând numele eroului a fost ținut departe de publicul românesc, iar uneori a fost denigrat și prigonit. În alte țări ieșite de sub cortina de fier a regimurilor comuniste probabil că memoriei sale i s-ar fi dedicat festivități naționale și eroul ar fi avut statui în marile orașe ale țărilor respective.

Așa însă, revine societății civile îndatorirea de onoare de a dedica întreg anul 2023 Centenarului celui care, așa cum obișnuia să spună, alături de întreaga sa generație de luptători, a vrut să șteargă obrazul Țării mânjit de lașități și trădări.

Anul Centenar Ion Gavrilă Ogoranu va fi un răstimp dedicat cu precădere readucerii în actualitate a efigiei eroului, ca o prezență vie în inimile și conștiința românilor. O suită de prilejuri artistice, culturale, de reîntâlnire cu luptătorul, cuprins în toate ipostazele vieții sale complexe.

Să ne învrednicească Dumnezeu să ne facem împreună datoria. Pentru că doar împreună vom putea transforma anul ce vine în ceea ce ar trebui să fie, într-o Românie liberă și demnă, Anul Centenar Ion Gavrilă Ogoranu.

Fiți alături de noi în această misiune!

Fundația Ion Gavrilă Ogoranu

Președinte: Coriolan Baciu, executor testamentar al lui Ion Gavrilă Ogoranu

Secretar: Florin Dobrescu

Donate Today

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Personal Info

Donation Total: 10.00€