Filiala Braşov a Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu a demarat seria de conferinţe desfăşurate în licee printr-o conferinţă organizată la Colegiul Emil Racoviţă

Conform parteneriatului în educaţie convenit cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, a avut loc o prelegere în cadrul căreia s-a încercat sensibilizarea tinerilor din acest colegiu cu privire la creşterea sentimentului patriotic prin cunoaşterea istoriei recente.

Tema generală a fost comunismul în România axându-ne pe o particularitate a acestuia şi anume reeducarea de la Piteşti. După o scurtă introducere în contextul istoric în care s-a putut derula un asemenea experiment draconic, prezentată de Sorin Pura, a urmat proiecţia unui documentar în care supravieţuitorii experimentului descriu atrocităţile petrecute în acest penitenciar. Alexandru Costache a abordat subiectul în detaliu, aducând în discuţie câteva elemente care se cereau precizate în completarea documentarului cum ar fi: apartenenţa într-o proporţie covârşitoare a subiecţilor reeducării la Mişcarea Legionară sau implicarea directă a capilor sistemului represiv comunist în acest experiment. Sarcina de a face o punte peste generaţii i-a revenit colegului Dan Florea, acesta reuşind să aducă în actualitate frământările tineretului naţionalist din perioada interbelică, abordând teme ca globalizarea, drepturile omului sau libertatea de expresie combătând cu tărie primul concept şi scoţând în evideţă lacunele celorlalte două.
În încheiere s-a difuzat un mesaj transmis cu deosebită afecţiune şi dragoste părintească de către unul dintre puţinii supravieţuitori ai închisorilor comuniste, Nicolae Purcărea.
Scopul acestei conferinţe a fost facilitarea accesului tinerilor la o parte de istorie care, din anumite motive, rămâne încă într-un con de umbră. Conştienţi de datoria de a vorbi încercăm să retrezim în sufletele tinerilor idealurile naţionale, pentru că în măsura în care generaţia de astăzi va înţelege chemarea tinerilor de atunci, va înţelege şi misiunea lui de astăzi. Astăzi sunt elevi, mâine mulţi dintre ei vor fi studenţi , ceea ce înseamnă viitoarea elită conducătoare a neamului. Măsura măreţiei sau decăderii acestuia va sta în mâinile lor. Dar pentru a se ridica la această linie a neamului trebuie să se racordeze la cele trei coordonate trancedentale şi fundamentale: binele, adevărul şi frumosul.
Cu încredinţarea că ne va fi iertată nevrednicia de a ne asuma această misiune de a fi vocea celor ce n-au avut voce atunci, pentru că gura lor era astupată de pumnul sau talpa lui Ţurcanu, vom continua acest gen de activităţi, considerând că această generaţie neîntinată de comunismul mizantrop, va avea un cuvânt de spus în vremurile tulburi ce vor urma.

Sorin Pura

 

 

Liked it? Take a second to support Cristian on Patreon!

Lasă un răspuns