Analiza Securității după capturarea lui Ogoranu (1976)

„… începând din ziua de astăzi, urmărirea lui Gavrilă  constituie cea mai serioasă problemă a muncii noastre. Gavrilă este nu numai un fugar, ci este şi un conducător legionar, în jurul lui se creează un mit, şi acesta este un om tare. Trebuie să se muncească serios pentru prinderea lui.” (Colonelul de Securitate Pavel Aranici, 1960)

11822603_1026627900695003_2545640174765141380_n - Copy

M.A.I. Regiunea Stalin,  01.10.1960

Proces verbal al şedinţei de analiză a problemei bandei Gavrilă

harta banda gavrila securitate - Copy

Hartă din 1953 a Securităţii cu împărţirea în sectoare a zonei de acţiune a „bandei Gavrilă”. SURSA: CNSAS

Au participat: Col. Aranici Pavel, Col. Mihaly Alex. Şeful Serviciului 3, şefii de raion Rupea, Codlea, Sibiu, Făgăraş, Agnita, Târnăveni.

Mr. Szalman Desideriu anunţă că agentul „Stejarul” l-a văzut pe Gavrilă. De asemenea, agentul „Grigore” l-a văzut ca cioban. Tov. Cpt. Cscormas Alex., a fost criticat că nu ştia de o întâmplare care a avut legătură cu Gavrilă. Cpt. Cziczeck Mihai, nu ştia nimic. Lt. Col Alexandrescu Stelian, are rezultate slabe. S-a angajat că va intensifica munca. Mr. Pârş Nicolae, n-a aflat nimic de la Şofariu Elena. Lt. Maj. Patache Ioan, nu cunoştea bine problema, şi e criticat de Col. Aranici. Lt. Pârvu C-tin, nu posedă semnalmentele lui Gavrilă. Lt. Mercurion Mircea propune să fie căutat la preoţii greco-catolici, netrecuţi. Cpt. Gergely Francisc, spune că în comună toată lumea îl crede pe Gavrilă mort. El a informat că atunci când mama lui dă prescuri la biserică, ştie de el, când nu dă prescuri e tristă, şi atunci nu ştie de el. Propunem să se facă percheziţie în sat pentru a se vorbi din nou despre Gavrilă.

Tov. Col. Aranici, spune că începând din ziua de astăzi, urmărirea lui Gavrilă  constituie cea mai serioasă problemă a muncii noastre. Gavrilă este nu numai un fugar, ci este şi un conducător legionar, în jurul lui se creează un mit, şi acesta este un om tare. Trebuie să se muncească serios pentru prinderea lui.

Chiar şi deţinuţii de drept comun, trebuiesc prelucraţi informativ. Se va studia materialul existent despre Gavrilă, în mod obligatoriu. Să se puncteze gările şi şantierele cu agenţi de recunoaştere. La Târnăveni să se facă pândă. Mare atenţie la deplasările familiei Gavrilă.

Şedinţa s-a sfârşit la orele 15,30.

SURSA: CNSAS, Dosar I 84687, Vol 78, fila 31

Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!

Lasă un răspuns