Protest fata de afirmatiile revoltatoare ale senatorului Serban Nicolae

Cei ce doresc să se alăture acestui protest o pot face semnând textul Petiţiei.

Faptul că în anul 2017, la 28 de ani de la căderea  regimului comunist, în Parlamentul României, un reprezentant al partidului de guvernământ susţine teze desprinse parcă din paginile Scânteii, oficiosul Partidului Comunist din anii 50, ne produce un adânc sentiment de revoltă, dar în egală măsură şi o îngrijorare foarte serioasă privind angajamentul real al unei părți importante a clasei politice pentru situarea țării noastre in sistemul de alianțe și valori al lumii libere.

Declaraţiile senatorului PSD Şerban Nicolae sunt nu doar revoltătoare. Ele reprezintă o adevărată insultă la adresa miilor de luptători din rezistenţa armată  anticomunistă şi sprijinitori ai acestora, căzuţi în lupte, executaţi de Securitate sau exterminaţi între zidurile temniţelor comuniste, într-o perioadă de represiune nemaiîntâlnită în istoria României, ca dimensiune a terorii de stat. Şi aceasta, la câteva zile după ce reprezentanţi ai rezistenţei anticomuniste au primit expresia recunoştinţei Bisericii Ortodoxe Române pentru demnitatea, curajul şi suferinţa lor.

Şerban Nicolae, alături de Ion Iliescu şi Vladimir Putin

În declaraţiile sale, senatorul Şerban Nicolae a reluat ad-literam teze ale regimului represiv comunist, exprimându-se fără echivoc împotriva rezistenţei anticomuniste din munţii României, pe care a acuzat-o că “slăbea capacitatea de apărare a României” şi că “era îndreptată împotriva intereselor României”. Prin consideraţiile sale halucinante, reprezentantul PSD a adus acuzaţii denigratoare partizanilor din munţii României, negând realitățile acelei perioade de împilări și represiune și ignorând cu rea credință toate studiile și cercetările istorice din ultimii 25 de ani, care au restabilit importanţa luptei pentru libertatea şi demnitatea poporului român a celor căteva sute de grupuri de rezistență anticomunistă din toți munții României.

Senatorul PSD a mers până într-acolo încât a reluat teze formulate în anii de maximă teroare comunistă de propaganda lui Gheorghiu-Dej, înfierând operaţiunile CIA menite să sprijine rezistenţa armată şi să introducă pe teritoriul României ocupate de sovietici, prin paraşutare, luptători anticomunişti instruiţi pentru subminarea dictaturii comuniste. Declaraţiile vădit antiamericane şi favorabile ocupaţiei sovietice de atunci pot aduce grave prejudicii parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, în contextul în care ţara noastră constituie principalul pilon al alianţei nord-atlantice în această parte a Europei. Dar, ceea ce este mai grav, demonstrează dispreţul lui Şerban Nicolae faţă de ideea de libertate şi admiraţia nedisimulată pentru modelul totalitar.

Nu este vorba aici numai de ignoranţă. Cazul de faţă este relevant pentru o anumită mentalitate a unora – deloc puţini – dintre cei care astăzi conduc România şi care au o legătură indisolubilă cu sistemul dinainte de 1989. Senatorul PSD Şerban Nicolae nu este decât unul din produşii acestei şcoli de gândire care refuză cu obstinaţie să rupă România de tenebrosul trecut comunist.

În numele Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, înfiinţată la iniţiativa luptătorilor anticomunişti care au supraviețuit represiunii, având ca obiect de activitate, conform statutului, “cinstirea şi păstrarea vie a memoriei luptătorilor pentru libertatea şi demnitatea naţiunii române în decursul deceniilor de represiune prin care a trecut România în ultimul secol”, protestăm cu indignare faţă de declaraţiile insultătoare la adresa Rezistenţei armate anticomuniste, făcute de senatorul Şerban Nicolae, şi cerem conducerii Senatului României să demareze procedurile legale pentru sancționarea exemplară a acestui exponent al funestului regim comunist.

De asemenea, cerem cu fermitate conducerii Partidului Social Democrat să ceară scuze, public, eroilor Rezistenţei armate anticomuniste şi urmaşilor acestora, şi să dovedească delimitarea de ideile acestui nostalgic al comunismului, procedând la eliminarea sa din rândurile partidului.

Credem că adevărata eliberare a României de comunism se va face doar după ce astfel de personaje  care reprezintă respingătoare reminiscenţe ale totalitarismului roşu nu vor mai fi în măsură să ia decizii care să ne falsifice trecutul și să ne pună în pericol viitorul.

Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, Preşedinte: Coriolan Baciu, Secretar: Florin Dobrescu

Asociatia Gogu Puiu si Haiducii Dobrogei, Presedinte: Elena Sechila
Asociaţia Urmaşilor celor Persecutaţi de Regimul Comunist, Preşedinte: Dr. Corneliu Zeană, urmaș al deținutului politic Dumitru Zeană, mort la Aiud
Fundaţia Dr. Ion Vulcănescu, Preşedinte: Rodica Vulcănescu
Asociația Urmașilor Luptătorilor Anticomuniști, Președinte: Preot prof. Marius Vișovan
Petre Petre – luptător în rezistenţa armata anticomunistă din Munţii Buzăului
Gogu Cuşa – fost deţinut politic, victimă a experimentului Pitești
Zoe Rădulescu – fost deținut politic, urmaşa luptătorului anticomunist Gogu Puiu, căzut în luptă cu Securitatea la Cobadin
Gheorghe Nichifor – fost deţinut politic
Dan Puric, actor
Nicolae Mărgineanu, regizor
Gabriela Moţei – urmaşă de luptători anticomunist
Ioana Dobrescu – urmaşă de deţinut politic
Luana Constantin- urmaşă a luptătorului anticomunist Ion Pițigoi
Vlad Mircea -urmaş de luptător anticomunist
Florian Cristache – rănit în Revoluţie (21 Dec. 1989, Sala Dalles)
Ionuţ Ştefan Iacob – urmaşul deţinutului politic Nicolae Voiculescu, mort la Fortul 13 Jilava (1951)
preot Vasile Rus – urmaș al luptătorului Toader Dumitru, executata de Securitate la Nepos, în 24.06.1949
Justin Talpoş – senator în Parlamentul României
Ovidiu Bunea – președinte Mișcarea pentru Regat și Coroana Dolj
Cristiana Memelis, Ploiești
Tudor Ionescu – avocat, președintele Partidului Noua Dreaptă
Tinel Cârciumaru – Turist Club Carpatic – club montan
Gabriel Memelis
Lista rămâne deschisă
Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!

Lasă un răspuns