Expoziții în licee.

Contactul cu istoria recentă, cu vestigiile unor vremuri vitrege, când România se afla sub zodia totalitarismului și a urii, poate fi

Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!