Nationalistii s-au reunit la Paris. Drapele românesti la marsul Jeannei d’Arc.

Reprezentanţi ai mai multor organizaţii naţionaliste şi anticomuniste s-au reunit în week-end-ul trecut la Paris, pentru a participa la a treia ediţie a Forumului Europei şi la defilarea naţionalistă tradiţională dedicată Ioanei d’Arc.

Delegaţii ale Falangei Spaniole, Partidului Zorii Aurii din Grecia, mişcării „Dreapta” din Germania, Mişcării Imperiale Ruse (ţaristă), Uniunii Naţionale Bulgare, naţionaliştii belgieni, au răspuns la invitaţia Partidului Naţionalist Francez, reunindu-se sâmbătă 13 mai 2017, în capitala Franţei. România a fost reprezentată prin Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, în numele căreia a participat o delegaţie reprezentată de Ioana Dobrescu, Radu Creangă şi Florin Dobrescu.

Radu Creangă şi Florin Dobrescu.

Cei ce au luat cuvântul pe parcursul acestui forum, s-au exprimat în favoarea ideii cu care camaradul Pierre-Marie Bonneau, din partea PNF, a deschis manifestarea, aceea că naţionalismul în Europa se află la o nouă răspântie, rezultatul electoral din urmă cu o săptămână constituind practic sfârşitul naţionalismului populist şi momentul reafirmării autenticului naţionalism.

Reprezentanţii delegaţiilor germană, bulgară, rusă şi spaniolă.

„Dacă naţiunile vor dispărea, Europa va dispărea. Dar dacă un singur camarad va rămâne în picioare, transmiţând valorile noastre străvechi copiilor săi, atunci Europa va dăinui”, a spus avocatul Pierre-Marie Bonneau. El a trecut în revistă represiunea pe care o cunoaşte naţionalismul, în forme şi intensităţi diferite, în toate ţările europene, invocând necesitatea realizării unei structuri de colaborare între mişcările naţionale din diferitele ţări de pe continent, pentru că – dincolo de particularităţile fiecărei mişcări naţionale, este nevoie ca adversarul comun, care încearcă izolarea noastră, să ne găsească uniţi şi pregătiţi.

Hervé Ryssen, Yvan Benedetti şi Pierre-Marie Bonneau.

Vorbeşte Alberto Torresano – Falanga spaniolă.

Au vorbit, pe rând: Stanislav Vorobyov, reprezentantul  Mişcării Imperiale Ruse (monarhiştii) – care a criticat dur regimul criptosovietic al lui Vladimir Putin, pe care l-a acuzat de aducerea în Rusia a peste 20 milioane de musulmani; Matthias Deyd,  liderul Mişcării „Dreapta” din Germania – care a prezentat crezul organizaţiei sale; Plamen Dimitrov, liderul Uniunii Naţionale Bulgare – care a prezentat amplele activităţi ale acestei organizaţii; Irène Dimopoulou-Pappa – din partea partidului grec Zorii Auri – care a arătat situaţia naţionaliştilor greci şi dezideratul unei coordonări a eforturilor luptătorilor din toate ţările; Alberto Torresano, veteran al Falangei Spaniole – care a vorbit, cu cunoscutu-i spirit combativ – despre unirea eforturilor luptătorilor naţionalişti, dincolo de diferendele sau particularităţile existente.

Delegaţii mişcărilor naţionaliste şi anticomuniste la statuia Jeannei d’Ar din Piaţa Piramidelor.

Florin Dobrescu, secretarul Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, a transmis celor prezenţi salutul României, ţara cu cea mai îndelungată rezistenţă armată anticomunistă din întreaga Europă de Est. Reprezentantul delegaţiei române a condamnat măsurile judiciare şi politice ale guvernelor trădătoare din ultimii ani, care – la presiuni externe – au adoptat o legislaţie represivă care interzice Mişcarea Legionară şi comemorarea unor luptători în rezistenţa anticomunistă. Florin Dobrescu a arătat că România este supusă, dinspre Vest, unei presiuni globalizatoare, distrugătoare a identităţii naţionale şi valorilor moralei creştine, iar dinspre Est unei acţiuni de subversiune şi destabilizare coordonate de puterea criptosovietică din Rusia. El a deplâns prezenţa, şi astăzi, a Armatei a 14-a Ruse de ocupaţie pe străvechiul teritoriu românesc al Basarabiei, îe Nistru. De asemenea, delegatul român a prezentat situaţia naţionalismului din România, diferită de cea a celorlalte naţiuni, arătând că – la fel ca în perioada lui Ceauşescu – şi după 1990, până azi, structurile criptocomuniste, ale fostei Securităţi, care au păstrat controlul la toate nivelurile statului român, au utilizat diversiunea unui fals naţionalism, înfiinţând organizaţii pseudonaţionaliste – care au generat confuzie şi neîncredere, compromiţând acest concept politic, aşa explicându-se lipsa unui curent viguros naţionalist în ţara noastră.

Ştanduri cu cărţi şi diferite accesorii naţionaliste au fost prezente pe tot parcursul manifestării, iar doamnele şi domnişoarele din cadrul organizaţiei Les Cariatides, condusă de distinsa veterană a luptei naţionaliste din Franţa, dna Helene Grimaldi,  coordonatoarea Cercului cultural Franco-Hispanic, au asigurat funcţionarea bufetului în pauzele dintre sesiunile de comunicări.

Vorbeşte camaradul Radu Creangă.

La manifestări au fost prezente nume marcante ale naţionalismului francez. Unul dintre acestea este cel al octogenarului Pierre Sidos, veteran al luptei naţionaliste din Franţa, fondator – în 1949 – al mişcării „Jeune Nation” (interzisă în 1958 și a reînfiinţată, sub numele Partidului Naționalist, în 1959), întemniţat pentru activitate în Organizaţia Armată Secretă (OSA – structură paramilitară care a acţionat împotriva grupărilor teroriste din Algeria şi în favoarea rămânerii acestei ţări sub influenţă franceză), fondator și preşedinte între 1968 şi 2012 al L’Oeuvre Francais, partid politic naţionalist-creştin, dizolvat la rândul său de autorităţi, şi reânfiinţat ca PNF.

De asemenea, au fost prezenţi dl André Gandillon, directorul revistei Militant, secretar general al PNF şi un adevărat economist al naţionalismului francez,reputat eseist francez, militant împotriva globalismului şi imigraţiei masive, una dintre ţintele predilecte ale represiunii politice guvernamentale.

Les Cariatides.

Forumul a fost încheiat de discursul mobilizator al lui Yvan Bennedeti, liderul PNF, care a arătat că, pe fondul evidentului eşec al pseudo-naţionalismului populist, este momentul ca autenticii naţionalişti, animaţi de spiritul creştin şi tradiţionalist, să impună, în toate statele Europei, o nouă alternativă la procesul actual de globalizare, de distrugere a civilizaţiei creştine europene prin imigraţia masivă, asaltul împotriva familiei tradiţionale, dizolvarea morală şi ştergerea identităţilor naţionale.

A doua zi, duminică 14 mai, sute de militanţi ai Partidului Naţionalist Francez au mărşăluit pe arterele Parisului purtând drapele ale Franţei, drapele albastre cu însemnul PNF, drapelele organizaţiei CLAN.

Lor li s-au alăturat delegaţii organizaţiilor din alte ţări, cu drapelele lor. În fruntea cortegiului, un grup de tineri au purtat o coroană de flori, însoţită de drapelul naţional, fiind urmaţi de reprezentanţii formaţiunilor naţionaliste purtând bannerul omagial cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea în 1937 a Banderei franceze Jeanne d’Arc, constituită din combatanţi francezi în războiul civil spaniol, ca un omagiu adus jertfei lui Moţa şi Marin, legionarii români căzuţi la Majadahonda (Madrid). Urma o delegaţie a militantelor în Les Cariatides, condusă de camarada Helene Grimaldi, purtând un uriaş drapel al PNF.

Locul de adunare a militanţilor a fost piaţeta din faţa bisericii poloneze Notre-Dame-de-l’Assomption, de unde a fost parcursă distanţa până la statuia Ioanei d’Arc din Piaţa Piramidelor. Aici a urmat depunerea coroanei şi discursurile lui Yvan Benedetti – liderul naţionalismului francez, Alberto Torresano – liderul istoric al Falangei spaniole, Irène Dimopoulou-Pappa – reprezentanta Zorilor Aurii din Grecia şi André Gandillon – secretarul general al PNF.

Manifestarea a fost urmată de o agapă care a reunit pe participanţii la această manifestare care aduce speranţa renaşterii spiritului identitar naţional, a valorilor creştine ale Europei şi unificării eforturilor organizaţiilor naţionaliste şi anticomuniste de pe continent.

Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!

Lasă un răspuns