La SIBIU, simpozion dedicat REZISTENTEI ANTICOMUNISTE

Marți 16 mai 2017, Sibiul a adus un creștinesc și academic omagiu martirilor și martusitorilor creștini din închisorile comuniste. Evenimentul a avut loc în cadrul Anului comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului și a fost găzduit cu ocazia serilor duhovnicești ale Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din str. Gheorghe Dima.

În prezența a circa 100 de persoane, evenimentul a fost precedat de un parastas în memoria tuturor martirilor din închisorilor comunist și tuturor acelora care au luptat pentru credință, împotriva ciumei roșii, slujbă oficiată de primitoarele gazde ale conferinței, pr. paroh Raduleț Teodor și pr. Ioan Oană.

Moderată de reprezentantul filialei Sibiu a Fundaţiei  Ion Gavrilă Ogoranu, camaradul Sorin Olariu, conferința a debutat cu primul invitat – Coriolan Baciu, preşedintele Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, care a adus în primul rând un omagiu martirilor sibieni și preoților care au avut de pătimit din partea urgiei bolșevice, cu toate consecințele dezastroase pentru societatea românească în general. Ca o figură proeminentă, a fost amintită d-na Maria Constantinescu, cu activitatea deosebită pe plan memorial de după 1989, pentru păstrarea și perpetuarea luptei anticomuniste și suferințelor din închisori.

A urmat dl prof. dr. Corvin Lupu, de la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universității ,,Lucian Blaga”, care a susținut o alocuțiune deosebit de curajoasă și documentată despre rolul Mișcării Legionare în lupta de rezistenţă anticomunistă. Pe baza informaţiilor din documente îndelung studiate în cadrul arhivelor, dl profesor Lupu a punctat calvarul îndurat de membrii Mişcării Legionare în luptele din munți şi în cadrul rezistenței din închisori. D-sa a adus argumente juridice împotriva controversatei Legi 217/ 2015, ale cărei consecinţe în plan cultural, ştiinţific şi politic au dat posibilitatea referirii la probleme ce vizează situaţia actuală a Europei națiunilor.

Dl Ioan Fediuc – secretarul AFDPR Sibiu – a recitat din memorie două poezii de Radu Gyr, cu adânci semnificații asupra martirilor creştini din închisorile comuniste.

În încheire, dl prof. dr. Tiberiu Costăchescu, de la aceeaşi Facultate, a făcut o retrospectivă asupra consecinţelor sociale și politice ale perioadei comuniste, asupra traumelor trăite de familiile celor întemnițați sau uciși de comuniști, exprimându-şi speranţa că, totuşi, adevărul istoric va triumfa, iar suferinţa, lupta și martiriul creștin al rezistenţei anticomuniste va fi cunoscut și apreciat la adevărată valoare în cadrul martirajului neamului românesc.

Mulțumim membrilor filialei locale a Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu, enoriașilor parohiei și în special destoinicului camarad Sebastian Bălan, care s-a ocupat de multe aspecte ale acestei manifestări cu caracter istoric, omagial și duhovnicesc.

A relatat

ing. Sorin Olariu

Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!

Lasă un răspuns