Raport financiar. Contributiile pentru monumentul de la Majadahonda.

28.11.2014 – Chit. FIGO2 nr. 4 – Costache Alexandru, Braşov ––––– 50 lei

29.11.2014 – Chit FIGO2 nr. 5 – Dumitrescu Ovidiu, Ploieşti –––––- 100 lei

29.11.2014 – Chit. FIGO2 nr 6 – Stoian Teodor, Râmnicu Vâlcea –––– 50 lei

10.12.2014 – OP 2014121000046104 – Şendrea Argentina –––––- 100 lei

12.12.2014 – OP2014121207463581 – Cărbuneanu Dragoş ––––– 100 lei

18.12.2014 – OP 141218S241828941 (BCR) – Marius Lucian Pana ––- 25 lei

19.12.2014 – OP 141219S242118690 (BCR) – Bănicioiu Sorin Ion ––- 200 lei

04.01.2015 – Chit. FIGO2 nr. 7 – Costache Alexandru, Braşov ––––– 100 lei

05.01.2015 – OP 2015010500000008 – Grecu Ion –––––––––– 100 lei

05.01.2015 – OP 2015010500000055 – Jurcă Olimpiu Claudiu ––––– 50 lei

8.01.2015 – OP 150108S244393209 – Ticală Cristina ––––––––– 50 lei

8.01.2015 – Chit. FIGO2 nr. 8 – Cristache Florian ––––––––––– 100 lei

10.01.2015 – Chit. FIGO2 nr. 9 – Grozăvescu Făguţă –––––––––- 100 lei

12.01.2015 – OP 2015011200000312 – Bran Daniel Emil –––––––- 50 lei

13.01.2015 – OP 2015011300000893 – Talpoş Ioan Iustin ––––––- 900 lei

13.01.2015 – Chit. FIGO1 nr. 13- Coriolan Baciu ––––––––––– 300 EUR

_______________________________________________________

TOTAL: 800 EUR, predati dlui Camil Abbeg cf Proces verbal de predare-primire.

NOTA: 2080 lei (încasaţi în RON au fost schimbaţi cu suma de 455 EUR, conform Buletin de schimb valutar Nr. 2015011455104501 din 14.01.2015 al Băncii Comeriale Române – Agenţia Unirea)

Liked it? Take a second to support Dobrescu Florin on Patreon!